Udruge građana

Udruge građana koje djeluju u Palinovcu su sljedeće:

  • DVD Palinovec
  • NK ”Mladost” Palinovec
  • Udruga žena
  • ŠRD Šaran Palinovec
  • Udruga mladih Palinovčan